300784 osa %1, pohon %2: napětí naprázdno neplatné

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC osy

%2 = číslo pohonu

Chyba u napětí naprázdno (MD 1135):

nMD 1135  <= 0 nebo
nMD 1135 > MD 1132. nebo
nMD 1135 x MD 1142 / MD 1400 + Uvor > 450V.

S

Uvor = 0.181 x MD 1136 x MD 1142 x MD 1119.

-  MD 1135: $MD_MOTOR_NOLOAD_VOLTAGE (napětí naprázdno motoru)

-  MD 1132: $MD_MOTOR_NOMINAL_VOLTAGE (jmenovité napětí motoru)

-  MD 1400: $MD_MOTOR_RATED_SPEED (jmenovité otáčky motoru)

-  MD 1142: $MD_FIELD_WEAKENING_SPEED (otáčky zahájení seslabení pole)

-  MD 1136: $MD_MOTOR_NOLOAD_CURRENT (proud naprázdno motoru)

-  MD 1119: $MD_SERIES_INDUCTANCE(indukčnost předřadné tlumivky)

Alarm může být přeprojektován pomocí MD ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY (kanál není připraven k provozu).

Odezva

Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všechny kanály.

Kanál není připraven k provozu.

Blokován NC-Start.

Indikace alarmů.

Nastaví se signály rozhraní.

NC-Stop při alarmu.

NC není připraveno k provozu.

NC přepne na režim sledování.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

U standardních motorů:

Globální reset pohonu (smazat bootfile) a nové uvedení do chodu.

U cizích motorů:

Zkontrolovat data stroje

-  MD 1132: $MD_MOTOR_NOMINAL_VOLTAGE (jmenovité napětí motoru) resp.

-  MD 1135: $MD_MOTOR_NOLOAD_VOLTAGE (napětí naprázdno motoru) resp.

-  MD 1400: $MD_MOTOR_RATED_SPEED (jmenovité otáčky motoru) resp.

-  MD 1142: $MD_FIELD_WEAKENING_SPEED (otáčky zahájení seslabení pole) resp.

-  MD 1136: $MD_MOTOR_NOLOAD_CURRENT (proud naprázdno motoru)  a případně korigovat podle datového dokladu motoru.

- Zavolejte SIEMENS AG, SIMODRIVE-Hotline.

Pokračování programu

Vymazat alarm ve všech kanálech tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.