300783 osa %1, pohon %2: Odpor rotoru neplatný

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC osy

%2 = číslo pohonu

Hodnota v datu stroje pro pohon MD 1138: $MD_ROTOR_COLD_RESISTANCE (odpor rotoru zastudena) je menší nebo rovná nule, resp. došlo k přeplnění formátu.

Alarm může být přeprojektován pomocí MD ALARM_REACTION_NOREADY (kanál není připraven k provozu).

Odezva

Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všechny kanály.

Kanál není připraven k provozu.

Blokován NC-Start.

Indikace alarmů.

NC-Stop při alarmu.

NC není připraveno k provozu.

NC přepne na režim sledování.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

U standardních motorů:

Globální reset pohonu (smazat bootfile) a nové uvedení do chodu.

U cizích motorů:

Následující data stroje mohou mít špatnou hodnotu:

-   MD 1001: $MD_SPEEDCTRL_CYKLE_TIME (takt regulátoru otáček),

-  MD 1134: $MD_MOTOR_NOMINAL_FREQUENZY (jmenovitý kmitočet motoru) ,

-  MD 1138: $MD_ROTOR_COLD_RESISTANCE (odpor rotoru zastudena) ,

-  MD 1139: $MD_STATOR_LEAKAGE_REACTANCE (rozptylová reaktance statoru)

-  MD 1140: $MD_ROTOR_LEAKAGE_REACTANCE (rozptylová reaktance rotoru)

Zavolejte SIEMENS AG, SIMODRIVE-Hotline.

 

Pokračování motoru

Vymazat alarm ve všech kanálech tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.