300782 osa %1, pohon %2: reaktance menší nebo rovná nule

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC osy

%2 = číslo pohonu

Hodnota v MD 1139: $MD_STATOR_LEAKAGE_REACTANCE (rozptylová reaktance statoru) nebo MD 1140: $MD_ROTOR_LEAKAGE_REACTANCE (rozptylová reaktance rotoru) nebo MD 1141: $MD_MAGNETIZING_REACTANCE (reaktance hlavního pole) je menší nebo rovná nule.

Alarm může být přeprojektován pomocí MD ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY (kanál není připraven k provozu).

Odezva

Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všechny kanály.

Kanál není připraven k provozu.

Blokován NC-Start.

Indikace alarmů.

Nastaví se signály rozhraní.

NC není připraveno k provozu.

NC přepne na režim sledování.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

U standardních motorů:

Globální reset pohonu (smazat bootfile) a nové uvedení do chodu.

U cizích motorů:

Kontrolovat data stroje MD 1139: $MD_STATOR_LEAKAGE_REACTANCE (rozptylová reaktance statoru) nebo MD 1140: $MD_ROTOR_LEAKAGE_REACTANCE (rozptylová reaktance rotoru) nebo MD 1141: $MD_MAGNETIZING_REACTANCE (reaktance hlavního pole) a případně korigovat podle datového dokladu motoru.

 

Pokračování programu

Vymazat alarm ve všech kanálech tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.