300781 osa %1, pohon %2: proud naprázdno motoru  jmenovitý proud výkonové části

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo osy

%2 = číslo pohonu

Připojený motor je na základě svého produ naprázdno ((MD 1136: $MD_MOTOR_NOLOAD_CORRENT (proud naprázdno motoru)) příliš velký pro použitý výkonový člen (trvalý proud MD 1108: $MD_INVERTER_MAX_THERMAL_CORR (mezní proud výkonového členu))

Alarm může být přeprojektován pomocí MD ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY (kanál není připraven k provozu).

Odezva

Kanál není připraven k provozu.

Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všechny kanály.

Blokován NC-Start.

Indikace alarmů.

Nastaví se signály rozhraní.

NC-Stop při alarmu.

NC není připraveno k provozu.

NC přepne na režim sledování.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

1. Globální reset pohonu (smazat bootfile) a nové uvedení do chodu.

2. Zkontrolovat projektování a zabudovat výkonový člen vhodný pro motor.

   Opětné uvedení do provozu.

Pokračování programu

Vymazat alarm ve všech kanálech tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.