300780 osa %1, pohon %2: proud naprázdno motoru  jmenovitý proud motoru

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC osy

%2 = číslo pohonu

Proud naprázdno motoru (MD 1136: $MD_MOTOR_NOLOAD_CORRENT (proud naprázdno motoru)) je větší než jmenovitý proud motoru (MD 1103: $MD_MOTOR_NOMINAL_CORRENT (jmenovitý proud motoru)).

Alarm může být přeprojektován pomocí MD ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY (kanál není připraven k provozu).

Odezva

Kanál není připraven k provozu.

Blokován NC-Start.

Indikace alarmů.  

Nastaví se signály rozhraní.

NC-Stop při alarmu.

NC není připraveno k provozu.

NC přepne na režim sledování.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

U standardních motorů:

Globální reset pohonu (smazat bootfile) a nové uvedení do chodu.

U cizích motorů:

Kontrolovat data stroje MD 1103: $MD_MOTOR_NOMINAL_CORRENT (jmenovitý proud motoru) a MD 1136: $MD_MOTOR_NOLOAD_CORRENT (proud naprázdno motoru) a případně korigovat podle datového dokladu motoru.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.