300779 osa %1, pohon %2: moment setrvačnosti motoru menší nebo rovný nule

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC osy

%2 = číslo pohonu

Hodnota v MD 1117: $MD_MOTOR_INERTIA (moment setrvačnosti motoru) je menší nebo rovná nule.

Alarm může být přeprojektován pomocí MD ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY (kanál není připraven k provozu).

Odezva

Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všechny kanály.

Kanál není připraven k provozu.

Blokován NC-Start.

Indikace alarmů.

Nastaví se signály rozhraní.

NC-Stop při alarmu.

NC není připraveno k provozu.

NC přepne do režimu sledování.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

U standardních motorů:

Globální reset pohonu (smazat bootfile) a nové uvedení do chodu.

U HSA (pohon hlavního vřetene) nejprve parametrizovat 1. motor.

U cizích motorů:

Zapsat do data stroje MD 1117: $MD_MOTOR_INERTIA (moment setrvačnosti motoru) platnou hodnotu.

 

Pokračování programu

Vymazat alarm ve všech kanálech tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.