300778 osa %1, pohon %2: nedovolený kmitočet měniče identifikace polohy rotoru

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC osy

%2 = číslo pohonu

Při navolení identifikace polohy rotoru (MD 1011 bit 12 nebo bit 13) jsou dovoleny jen kmitočty měniče (MD1100) 4 kHz popř. 8 kHz.

-  MD 1011: $MD_ACTUAL_VALUE_CONFIG (konfigurace registrace skutečné hodnoty IM)

-  MD 1100: $MD_PWM_FREQUENZY (kmitočet modulace šířkou impulsů)

Alarm může být přeprojektován pomocí MD ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY (kanál není připraven k provozu).

Odezva

Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všechny kanály.

Kanál není připraven k provozu.

Blokován NC-Start.

Indikace kanálů.

Nastaví se signály rozhraní.

NC-Stop při alarmu.

NC není připraveno k provozu.

NC přepne do režimu sledování.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

Změnit kmitočet měniče (MD 1100) nebo deaktivovat identifikaci polohy rotoru.

-  MD 1011: $MD_ACTUAL_VALUE_CONFIG (konfigurace registrace skutečné hodnoty IM)

-  MD 1100: $MD_PWM_FREQUENZY (kmitočet modulace šířkou impulsů)

 

Pokračování programu

Vymazat alarm ve všech kanálech tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.