300777 osa %1, pohon %2: příliš vysoký proud pro identifikaci polohy rotoru

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC osy

%2 = číslo pohonu

V MD1019: $MD_CURRENT_ROTORPOS_IDENT (proud identifikace polohy rotoru) byl parametrizován proud, který je větší než proud, dovolený pro motor a použitý výkonový člen.

Alarm může být přeprojektován pomocí MD ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY (kanál není připraven k provozu).

Odezva

NC není připraveno k provozu.

Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všechny kanály.

Blokován NC-Start.

Indikace alarmů.

Nastaví se signály rozhraní.

NC-Stop při alarmu.

Kanál není připraven k provozu.

NC přepne na režim sledování.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

Snížit hodnotu v MD1019: $MD_CURRENT_ROTORPOS_IDENT (proud identifikace polohy rotoru).

Pokračování programu

Vymazat alarm ve všech kanálech tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.