300776 osa %1 pohon %2: hlídání měřícího obvodu musí být aktivní                RESET

Top  Previous  Next

Dotaz

Při rozběhu řídicího systému a cyklicky.

Působení

U VSA (pohon posuvu):

Regulátory jsou blokovány, motor se zbrzdí, SIMODRIVE_READY a POHON_PŘIPRAVEN se  zruší.

U HSA (pohon hlavního vřetene):

Vymazání impulsů, motor doběhne, SIMODRIVE_READY a POHON_PŘIPRAVEB se zruší.

 Upozornění:

Reakce (VSA, HSA) je konfigurovatelná přes 611D-MD 1613.0.

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Při aktivní funkci Safety Integrated (MD 1301 <>  0: $MD_SAFE_FUNCTION_ENABLE (aktivace bezpečných funkcí)) musí být aktivováno hlídání měřícího obvodu motoru (přírůstkově) přes MD 1600: $MD_ALARM_MASK_POWER_ON (vynechatelné alarmy (Power-On)), Bit 4 .

Odezva

NC není připraven k provozu.
BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.
NC přepne do režimu sledování.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

Aktivovat hlídání měřicího obvodu motoru (přírůstkově).

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.