300775 osa %1 pohon %2: pevné napětí v osách není stejné

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Pro osy modulu pohonu je nastaveno nestejné pevné napětí MD1161:

$MD_FIXED_LINK_VOLTAGE (pevné meziobvodové napětí)

Poněvadž pevné napětí <> 0 nahrazuje měřenou hodnotu napětí meziobvodu, hodnota napětí meziobvodu se ale měří ve všech osách modulu pohonu pouze jedenkrát, musí být pevné napětí na všech osách modulu stejné, než se převezme.

Alarm může být přeprojektován pomocí MD ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY (kanál není připraven k provozu).

Odezva

NC není připraven k provozu.
Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všechny kanály.

Kanál není připraven k provozu.
NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.
NC přepne do režimu sledování.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

Nastavit na všech osách modulu stejné pevné napětí (MD1161: $MD_FIXED_LINK_VOLTAGE (pevné meziobvodové napětí)

Pokračování programu

Vymazat alarm ve všech kanálech tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.