300774 osa %1 pohon %2: asynchronní provoz přepínací otáčky nejsou dovoleny

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Ve smíšeném provozu HSA/AM (MD 1465 > 0) je možný pouze regulovaný provoz AM (MD1466 <= MD1465).

-  MD 1465: $MD_SWITCH_SPEED_MSD_AM (přepínací otáčky HSA/AM)

-  MD 1466: $MD_SWITCH_SPD_OPEN_LOOP_AM (přepínací otáčky: regulace/řízení AM)

Alarm může být přeprojektován pomocí MD ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY (kanál není připraven k provozu).

Odezva

NC není připraven k provozu.
Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všechny kanály.

Kanál není připraven k provozu.
NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.
NC přepne do režimu sledování.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

Korigovat chybu navolením čistého provozu AM (MD1465 = 0)  nebo deaktivací AM-řízeného provozu (MD1466 < MD1465).

-  MD 1465: $MD_SWITCH_SPEED_MSD_AM (přepínací otáčky HSA/AM)

-  MD 1466: $MD_SWITCH_SPD_OPEN_LOOP_AM (přepínací otáčky: regulace/řízení AM)

Pokračování programu

Vymazat alarm ve všech kanálech tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.