300773 osa %1 pohon %2: asynchronní provoz - struktura "feedforward" (předřízení) není možná

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

V asynchronním provozu (volba pomocí MD 1465 < MD 1146) není možná struktura "feedforward" (předřízení) (MD 1004, Bit 0 = 1).

-  MD 1465: $MD_SWITCH_SPEED_MSD_AM (přepínací otáčky HSA/AM)

-  MD 1146: $MD_MOTOR_MAX_ALLOWED_SPEED (maximální otáčky motoru)

-  MD 1004: $MD_CTRL_CONFIG (konfigurace struktury)

Alarm může být přeprojektován pomocí MD ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY (kanál není připraven k provozu).

Odezva

NC není připraven k provozu.
Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všechny kanály.

Kanál není připraven k provozu.
NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.
NC přepne do režimu sledování.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

Korigovat chybu při zadání struktury "feedforward" (předřízení) MD 1004 nebo deaktivací asynchronního provozu MD 1465 > MD 1146.

-  MD 1004: $MD_CTRL_CONFIG (konfigurace struktury)

-  MD 1465: $MD_SWITCH_SPEED_MSD_AM (přepínací otáčky HSA/AM)

-  MD 1146: $MD_MOTOR_MAX_ALLOWED_SPEED (maximální otáčky motoru)

 

 

Pokračování programu

Vymazat alarm ve všech kanálech tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.