300799 osa %1 pohon %2: nutné uložení a Boot

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Po změně dat stroje pro pohon je nutný nový výpočet parametrů. Spustí se softtlačítkem VÝPOČET. Po výpočtu parametrů je nutno uložit data stroje MD a provést rozběh.

Alarm může být přeprojektován pomocí MD ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY (kanál není připraven k provozu).

Odezva

Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všechny kanály.

NC není připraven k provozu.
BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.
NC přepne do režimu sledování.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Uložit nově vypočtená data (softtlačítkem: ULOŽENÍ).

Nové parametry budou účinné po příštím procesu boot!

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.