300850 osa %1 pohon %2: chyba parametrizace adaptace regulátoru otáček

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Horní otáčky adaptace MD 1412: $MD_SPEEDCTRL_ADAPTSPEED_2 (horní otáčky adaptace) jsou menší než dolní otáčky adaptace MD 1411: $MD_SPEEDCTRL_ADAPTSPEED_1 (dolní otáčky adaptace) .

 

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

Zkontrolovat data stroje MD 1412: $MD_SPEEDCTRL_ADAPTSPEED_2 (horní otáčky adaptace) a MD 1411: $MD_SPEEDCTRL_ADAPTSPEED_1 (dolní otáčky adaptace) a případně korigovat.

Pokračování programu

Indikace alarmů zmizí s příčinou poruchy. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.