300854 osa %1 pohon %2: číslo signálu var. funkce hlášení neplatné

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Číslo signálu pro výstup příslušné funkce hlášení není dovolené. Rozsah čísel signálu leží mezi 0 a 25.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Zadejte korektní číslo signálu

Pokračování programu

Indikace alarmů zmizí s příčinou poruchy. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.