300855 osa %1 pohon %2: provoz napětí/frekvence - motor se točí

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Při aktivaci provozu napětí/frekvence nebyl motor v klidovém stavu.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Zastavit motor před aktivací provozu napětí/frekvence.

Pokračování programu

Indikace alarmů zmizí s příčinou poruchy. Není nutná ádná dalí obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.