300858 osa %1 pohon %2: generátorický provoz: operační napětí > práh vypnutí

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Součet hodnot v datech stroje MD1631: $MD_LINK_VOLTAGE_GEN_ON (operační napětí generátorové osy) + MD1632: $MD_LINK_VOLTAGE_GEN_HYST (přírůstek napětí pro generátorickou regulaci) je větší než MD1633: $MD_LINK_VOLTAGE_GEN_OFF (práh vypnutí generátorové osy).

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

Změnit data stroje pro pohon

-  MD 1631: $MD_LINK_VOLTAGE_GEN_ON (operační napětí generátorové osy) nebo

-  MD 1632: $MD_LINK_VOLTAGE_GEN_HYST (přírůstek napětí pro generátorickou regulaci) nebo

-  MD 1633: $MD_LINK_VOLTAGE_GEN_OFF (práh vypnutí generátorové osy).

 

Pokračování programu

Indikace alarmů zmizí s příčinou poruchy. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.