300859 osa %1 pohon %2: generátorický provoz: operační napětí > práh hlídání

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Hodnota v MD1631: $MD_LINK_VOLTAGE_GEN_ON (operační napětí generátorové osy) je větší než MD1630: $MD_LINK_VOLTAGE_MON_THRESHOLD (práhová hodnota jen hlídání v meziobvodu).

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

Změnit data stroje

-  MD 1631: $MD_LINK_VOLTAGE_GEN_ON (operační napětí generátorové osy) nebo

-  MD1630: $MD_LINK_VOLTAGE_MON_THRESHOLD (práhová hodnota jen hlídání v
  meziobvodu).

Pokračování programu

Indikace alarmů zmizí s příčinou poruchy. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.