300860 osa %1 pohon %2: generátorický provoz - otáčky nouzového zpětného pohybu > max. otáčky motoru

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Hodnota v MD1639: $MD_RETRACT_SPEED (otáčky nouzového zpětného pohybu) je větší než MD1146: $MD_MOTOR_MAX_ALLOWED_SPEED (maximální otáčky motoru).

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

Změnit data stroje

- MD1639: $MD_RETRACT_SPEED (otáčky nouzového zpětného pohybu) nebo

- MD1146: $MD_MOTOR_MAX_ALLOWED_SPEED (maximální otáčky motoru).

Pokračování programu

Indikace alarmů zmizí s příčinou poruchy. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.