300861 osa %1 pohon %2: generátorický provoz min. otáčky osy > maximální otáčky motoru

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Hodnota v im MD1635: $MD_GEN_AXIS_MIN_SPEED (minimální rychlost generátorové osy) je větší než hodnota v MD1146: $MD_MOTOR_MAX_ALLOWED_SPEED (maximální otáčky motoru).

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

Změnit data stroje

- MD1635: $MD_GEN_AXIS_MIN_SPEED (minimální rychlost generátorové osy) nebo

- MD1146: $MD_MOTOR_MAX_ALLOWED_SPEED (maximální otáčky motoru).

 

Pokračování programu

Indikace alarmů zmizí s příčinou poruchy. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.