25200 osa %1: požadovaný blok parametrů není dovolen

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = název osy, číslo vřetena

Pro polohovou regulaci byl vyžádán blok parametrů, jehož číslo je mimo dovolené meze
(k dispozici je 8 bloků parametrů: 0 ... 7).

Odezva

NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Kontrola osově a pro vřeteno specifických signálů rozhraní (DB 31 - 48, DBX 21.0, 21.1 a 21.2 "Volba bloku paramerů pohonu A, B, C").

Blok parametrů obsahuje data stroje MD:

-                MD 31 050: DRIVE_AX_RATIO_DENOM [n]

-                MD 31 060: DRIVE_AX_RATIO_NUMERA [n]

-                MD 32 200: POSCTRL_GAIN [n]

-                MD 32 800: EQUIV_CURRCTRL_TIME [n]

-                MD 32 810: EQUIV_SPEEDCTRL_TIME [n]

-                MD 32 910: DYN_MATCH_TIME [n]

-                MD 36 200: AX_VELO_LIMIT [n].

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.