25110 osa %1: navolený snímač neexistuje

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = název osy, číslo vřetena

Navolený snímač nesouhlasí s maximálním počtem snímačů v osově specifickém datu stroje 30 200: NUM_ENCS ,t.zn., že 2. snímač neexistuje.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

V datu stroje MD 30 200: NUM_ENCS (Počet snímačů) zadat počet použitých snímačů v této ose.

Zadaná hodnota 0:                osa bez snímače  na př. vřeteno.

Zadaná hodnota 1:                osa se snímačem standartní nastavení.

Zadaná hodnota 2:                osa se 2 snímači  na př. přímý a nepřímý měřící systém.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem mazání. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.