25105 osa %1: měřic systémy se rozbíhají

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = název osy, číslo vřetena

Oba měřicí systémy se vzájemně rozbíhají, t.zn. cyklicky kontrolovaný rozdíl skutečné hodnoty obou měřicích systémů je větší, než příslušná tolerance v datumu stroje. Může nastat pouze pokud oba systémy měření jsou aktivní a referencovány.

Alarm může být přeprojektován pomocí MD ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY (kanál není připraven k provozu).

Odezva

Nastaví se signály rozhraní.

NC-Stop při alarmu.

Blok.NC-Startu.

Odpomoc

Zkontrolovat data stroje aktivních a navolených kodérů.

Zkontrolovat datum stroje pro toleranci snímačů.

Pokračování programu

Vymazat alarm v BAG tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.