25100 osa %1: přepínání měřících systémů není možné

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = název osy, číslo vřetena

Pro požadované přepnutí měřících snímačů chybí následující předpoklady:

1.                Nově navolený snímač musí být (DB 31 - 48, DBX 1.5 nebo 1.6 = 1 "Měřící systém                polohy 1/2").

2.                Rozdíl skutečných hodnot obou snímačů je větší než hodnota v osově specifickém                datu stroje MD 36 500: ENC_CHANGE_TOL (Maximální tolerance při přepínání                skutečné hodnoty polohy).

V závislosti na signálech rozhraní: "Měřící systém polohy 1" (DB 31 - 48, DBX 1.5) a
"Měřící systém polohy 2" (DB 31 - 48, DBX 1.6) se provede aktivace příslušného měřícího systému, t.zn., že s tímto měřícím systémem se provozuje pouze regulace polohy. Druhý měřící systém se zapíná pro řízení v rychlostní smyčce. Jestliže jsou oba signály rozhraní "1", je aktvní měřící systém 1, jestliže jsou oba signály rozhraní "0" je osa zaparkována.

Přepínání se provádí bezprostředně po změně signálů rozhraní, i při jedoucí ose!

Odezva

NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Při referování aktivního snímače skutečné polohy se po ukončení fáze 3 nastaví na stejnou hodnotu referenčního bodu také systém skutečné polohy neaktivního snímače. Pozdější odchylka polohy mezi 2 měřícími systémy může vzniknout následkem poruchy snímače nebo vzájemmného mechanického posunutí snímačů.
-                Kontrola signálů snímače, kabelů skutečné hodnoty, konektorů.

-                Kontrola mechanického připevnění (posunutí měřící hlavy, mechanické zkroucení...).

-                Zvětši osově specifické datum stroje MD 36 500: ENC_CHANGE_TOL.

Pokračování programu není možné. Program je nutno přerušit pomocí "Reset", potom lze s programem znovu začít pomocí NC-Start evtl. v místě přerušení po "Chod vpřed s/bez výpočtu".

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.