25080 osa %1: hlídání polohování

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = název osy, číslo vřetena

V blocích, ve kterých je aktivní "Přesné zastavení", musí osa po době polohování v osově specifickém datu stroje MD 36 020: POSITIONING_TIME dosáhnout okna přesného zastavení.

Přesný stop hrubě:                MD 36 000: STOP_LIMIT_COARSE
Přesný stop jemně:                MD 36 010: STOP_LIMIT_FINE.

Alarm může být přeprojektován pomocí MD ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY (kanál není připraven k provozu).

Odezva

BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.

Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všechny kanály.
Kanál není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
NC-Stop při alarmu.
NC přepne do režimu servisního řízení.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Zkontrolovat, jestli meze přesného zastavení (hrubě a jemně) odpovídají dynamickým možnostem os, jinak je zvětšit - evtl. ve spojení s dobou polohování v datu stroje
MD 36 200: POSITIONING_TIME.

Zkontrolovat optimalizaci regulátoru otáček /polohy; zesílení zvolit co nejvyšší.

Zkontrolovat nastavení faktoru Kv (MD 32 200: POSCTRL_GAIN), případně zvýšit.

Pokračování programu

Vymazat alarm ve všech kanálech této BAG tlačítkem RESET.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.