25201 osa %1: porucha pohonu

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = název osy, číslo vřetena

Pohon hlásí závažnou chybu třídy 1 (ZK1). Přesnou příčinu chyby zjistit vyhodnocením dalších existujících následných alarmů pohonu:

Alarm 300 500, alarm 300 502 - 300 505, alarm 300 508, alarm 300 515, alarm 300 608, alarm 300 612, alarm 300 614, alarm 300 701 - 300 761, alarm 300 799.

Alarm může být přeprojektován pomocí MD ALARM_REACTIO_CHAN_NOREADY (kanál není připraven k provozu).

Odezva

BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.

Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všechny kanály.
Kanál není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
NC-Stop při alarmu.
NC přepne do režimu "Sledování".
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Vyhodnocení výše uvedených alarmů pohonu.

Pokračování programu

Vymazat alarm ve všech kanálech této BAG tlačítkem RESET.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.