26000 osa %1: hlídání upnutí

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = název osy, číslo vřetena

Upnutá osa byla vytlačena ze své polohy. Dovolená odchylka je stanovena v datu stroje
MD 36 050: CLAMP_POS_TOL.

Upnutí osy se aktivuje osově specifickým signálem rozhraní DB 31 - 48, DBX 2.3: "Probíhá upínání ".

Alarm může být přeprojektován pomocí MD ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY (kanál není připraven k provozu).

Odezva

BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
Kanál není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
NC-Stop při alarmu.
NC přepne do režimu "Sledování".
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Vyšetřit odchylku polohy os zadané polohy a v závislosti na tom buď zvýšit dovolenou toleranci v datu stroje MD nebo zlepšit mechaniku upínání (na př. zvětšit upínací tlak).

Pokračování programu

Vymazat alarm ve všech kanálech této BAG tlačítkem RESET.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.