26001 osa %1: chyba parametrování - kompenzace tření

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = název osy, číslo vřetena

Parametrování adaptivní charakteristiky kompenzace chyby kvadrantu není dovoleno, poněvadž hodnota zrychlení 2 (MD 32 560: FRICT_COMP_ACCEL2) neleží mezi hodnotou zrychlení 1 (MD 32 550: FRICT_COMP_ACCEL1) a hodnotou zrychlení 3 (MD 32 570 : FRICT_COMP_ACCEL3).

Alarm může být přeprojektován pomocí MD ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY (kanál není připraven k provozu).

Odezva

BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
A určitých okolností přepínatelné přes MD na všechny kanály.

Kanál není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
NC-Stop při alarmu.
NC přepne do režimu "Sledování".
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Kontrola nastavení parametrů kompenzace chyby kvadrantu (kompenzace tření), evtl. kompenzaci tření vypnout pomocí data stroje MD 32 500:FRICT_COMP_ENABLE.

Pokračování programu

Vymazat alarm ve všech kanálech této BAG tlačítkem RESET.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.