26002 osa %1 snímač %2: chyba parametrizování - počet rysek snímače

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = název osy, číslo vřetena
%2 = číslo snímače

1. Rotační měřicí systém ($MA_ENC_IS_LINEAR[] == FALSE)
Počet rysek snímače stanovený v datu stroje MD 31 020: $MA_ENC_RESOL[] nesouhlasí s hodnotou v datu stroje pohonu MD 1 005 nebo v jednom z obou dat stroje byla zadána nula!

Absolutní měřicí systém s EnDat rozhraním ($MA_ENC_TYPE[] == 4)
U absolutních snímačů je přezkoušeno i rozlišování inkrementální a absolutní stopy, poskytnuté pohonem, ohledně své konzistence.
 
- Měřicí systém motoru: MD1005, MD1022
- Přímý měřicí systém: MD1007, MD1032
 
Oba pohonově specifická data stroje musí být mezi sebou v určitém vztahu.
Nedodržení dole uvedených podmínek vede k alarmu.
 
2.1 Rotační měřicí systém ($MA_ENC_IS_LINEAR[] == FALSE)

MD1022/MD1005 == 4 * n [n=1,2,3...] (systém měření motoru)    

MD1032/MD1007 == 4 * n [n=1,2,3...] (přímý měřicí systém)

2.2 Lineární měřicí systém ($MA_ENC_IS_LINEAR[] == TRUE)

MD1005/MD1022 == 4 * n [n=1,2,3...] (sytém měření motoru)

1. MD1007/MD1032 == 4 * n [n=1,2,3...] (přímý měřicí systém)

 

Odezva

BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.

Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všechny kanály.
Kanál není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
NC-Stop při alarmu.
NC přepne do režimu "Sledování".
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Kompenzovat data stroje.
U absolutních snímačů měli byste eventuálně prezentní alarmy ukazující na problémy snímače vyhodnocovat, protože mohou být příčinou chybných zápisů MD 1022/MD1032, které čte pohon sám ze snímače.

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.