26003 osa %1: chyba paramerování - stoupání vřetena

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = název osy, číslo vřetena

Stoupání kuličkového/trapézového šroubu nastavené v osově specifickém datu stroje
MD 31 030: LEADSCREW_PITCH je nula.

Alarm může být přeprojektován pomocí MD ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY (kanál není připraven k provozu).

Odezva

BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
Za určitých okolností přepínatelné pře MD na všechny kanály.

Kanál není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
NC-Stop při alarmu.
NC přepne do režimu "Sledování".
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Určit stoupání kuličkového šroubu (údaj výrobce stroje nebo stoupání změřit při sejmutém krytu šroubu) a zapsat v datu stroje MD 31 030: LEADSCREW_PITCH (většinou 10 nebo
5 mm/ot).

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.