26004 osa %1 snímač %2: chyba parametrování - vzdálenost rysek u lineárních snímačů

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = název osy, číslo vřetena
%2 = číslo snímače

Rozteč rysek lineárního měřítka uložená v osově specifickém datu stroje
MD 31 010: ENC_GRID_POINT_DIST je nula.

Alarm může být přeprojektován pomocí MD ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY (kanál není připraven k provozu).

Odezva

BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všechny kanály.

Kanál není připraven k provozu.

Blokování startu NC.
NC-Stop při alarmu.
NC přepne do režimu "Sledování".
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Zapsat rozteč rysek lineárního měřítka podle údajů výrobce stroje (výrobce měřícího systému) do data stroje MD 31 010: ENC_GRID_POINT_DIST.

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.