26005 osa %1: chyba parametrování - vyhodnocení výstupů

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = název osy, číslo vřetena

Vyhodnocení výstupů analogové zadané hodnoty otáček nastavené v datu stroje
MD 32 250: RATED_OUTVAL nebo v datu stroje MD 32 260: RATED_VELO je nula.

Alarm může být přeprojektován pomocí MD ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY (kanál není připraven k provozu).

Odezva

BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.

Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všechny kanály.
Kanál není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
NC-Stop při alarmu.
NC přepne do režimu "Sledování".
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

V datu stroje MD 32 250: RATED_OUTVAL se zapisuje jmenovité výstupní napětí v [%] maximální zadané hodnoty (10V), při kterém má být dosaženo jmenovitých otáček motoru v [stupních/s] (datum stroje MD 32 260: RATED_VELO).

Pokračování programu

Vymazat alarm ve všech kanálech této BAG tlačítkem RESET.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.