26006 osa %1 snímač %2: typ snímače/typ výstupu %3 není možný

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = název osy, číslo vřetena
%2 = číslo snímače
%3 = typ snímače/typ výstupu

U FM-NC i 840D není možný každý typ snímače/výstupu.

Dovolená nastavení 840D:

MD 30 240 ENC_TYPE                = 0                simulace
                                                         = 1                zdroj nezpracovaného signálu
                                                         = 2                zdroj pravoúhlého signálu

MD 30 130 CTRLOUT_TYPE                = 0                simulace
                                                         = 1                standart

Dovolená nastavení FM-NC:

MD 30 240 ENC_TYPE                = 0                simulace
                                                         = 3                řízení krokových motorů
                                                         = 4                poloha modulu FM

MD 30 130 CTRLOUT_TYPE                = 2                řízení krokového motoru
                                                         = 3                poloha modulu FM.

Alarm může být přeprojektován pomocí MD ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY (kanál není připraven k provozu).

Odezva

BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.

Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všechny kanály.
Kanál není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
NC-Stop při alarmu.
NC přepne do režimu "Sledování".
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Zkontrolovat a opravit data stroje MD 20 240: ENC_TYPE a/nebo MD 30 130: CTRLOUT_TYPE.

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.