26007 osa %1 QFK: chybná délka hrubého kroku

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = název osy, číslo vřetena

Délka hrubého kroku musí pro QFK být v oblasti 1 <= délka jemného kroku <= maximální hodnota data stroje MD: 18342 MM_QEC_MAX_POINTS (momentálně 1025), protože více hodnot zničí místo v paměti.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Zadat odpovídající hodnotu - je to jednoduché.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.