26008 osa %1 QFK: chybná délka jemného kroku

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = název osy, číslo vřetena

Délka jemného kroku musí pro QFK být v oblasti 1 <= délka jemného kroku <= 16, poněvadž tato veličina má vliv na dobu výpočtu QFK.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Zadat odpovídající hodnotu - je to jednoduché.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.