26009 osa %1 QFK: přeplnění paměti

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = název osy, číslo vřetena

Součin dat $AA_QEC_COARSE_STEPS+1 a $AA_QEC_FINE_STEPS nesmí překročit maximální počet bodů charakteristiky (MD 18342 MM_QEC_MAX_POINTS). U směrově závislé charakteristiky platí toto kriterium pro 2 * ( $AA_QEC_COARSE_STEPS+1) * $AA_QEC_FINE_STEPS!

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Buď zvětšit 18342 MM_QEC_MAX_POINTS nebo zmenšit $AA_QEC_COARSE_STEPS a/nebo $AA_QEC_FINE_STEPS.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.