26010 osa %1 QFK: chybná křivka zrychlení

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = název osy, číslo vřetena

$AA_QEC_ACCEL_1/2/3:
Charakteristika zrychlení je rozdělena do 3 oblastí. V každé oblasti platí rozdílná quantifikace stupňů zrychlení. Změnu standartních hodnot provést pouze, když kompenzace v těchto oblastech zrychlení je nedostatečná.

Standartní hodnoty pro:

-                $AA_QEC_ACCEL_1 pro ca. 2% maximálního zrychlení
         ($AA_QEC_ACCEL_3),

-                $AA_QEC_ACCEL_2 pro ca. 60% maximálního zrychlení
         ($AA_QEC_ACCEL_3),

-                $AA_QEC_ACCEL_3 pro maximální zrychlení
         (32300 MAX_AX_ACCEL).

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Zadat správně hodnoty:
0 < $AA_QEC_ACCEL_1 < $AA_QEC_ACCEL_2 < $AA_QEC_ACCEL_3

Tak a ne jinak!

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.