26011 osa %1 QFK: chybné doby měření

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = název osy, číslo vřetena

$AA_QEC_MEAS_TIME_1/2/3: doba měření pro určení kriteria chyby.

Doba měření začíná, když je splněno kriterium pro připojení hodnoty kompenzace (zadaná rychlost mění znaménko). Konec je určen hodnotami dat stroje. Pro 3 oblasti charakteristiky jsou zapotřebí rozdílné doby měření. Přednastavení měnit pouze v případě problému. 3 data platí pro 3 odpovídající oblasti zrychlení.

1.                $AA_QEC_MEAS_TIME_1 udává dobu měření (pro určení kriteria chyby) pro                zrychlení v oblasti od 0 do $AA_QEC_ACCEL_1.

2.                $AA_QEC_MEAS_TIME_2 udává dobu měření v oblasti od $AA_QEC_ACCEL_1 do                $AA_QEC_ACCEL_2.

3.                $AA_QEC_MEAS_TIME_3 udává dobu měření v oblasti od $AA_QEC_ACCEL_2 do                $AA_QEC_ACCEL_3 a více.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Zadat správně hodnoty: 0 < $AA_QEC_MEAS_TIME_1 < $AA_QEC_MEAS_TIME_2 < $AA_QEC_MEAS_TIME_3

Tak a ne jinak!

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.