26012 osa %1 QFK: "feedforward" (předřízení) není aktivní

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = název osy, číslo vřetena

Kriterium chyby pro určení chyby kvadrantu vyžaduje správně nastavené předbuzení.

Alarm může být přeprojektován pomocí MD ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY (kanál není připraven k provozu).

Odezva

BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.

Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všechny kanály.

Kanál není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
Indikace alarmů.

Odpomoc

Zapnout a správně nastavit předbuzení

Pokračování programu

Vymazat alarm ve všech kanálech této BAG tlačítkem RESET.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.