14099 Kanál %1 blok %2: výsledek zřetězení řetězců příliš dlouhý

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

Výsledek zřetězení řetězce je řetězec, který je větší než maximum délky řetězce "system-imposed".

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Přizpůsobit technologický program.
Pomocí funkce STRLEN lze testovat velikost součtového řetězce ještě před zřetězením.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.