14100 Kanál %1 blok %2: orientační transformace neexistuje

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

V kanálu lze pomocí dat stroje MD nastavit 4 transformační soustavy (druhy transformace). Při vyvolání transformační soustavy klíčovým TRAORI(n) (n ... číslo transformační soustavy), pro kterou ale nejsou předobsazena data stroje, je vydáno hlášení alarmu.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Stisknout tlačítko NC-Stop a softtlačítkem PROGRAMM KORREKT navolit funkci Korekční blok. Ukazatel korekce ukazuje na chybný blok.

- Kontrola čísla transformační soustavy při vyvolání v v technologickém programu klíčovým                            slovem TRAORI(n) (n ... číslo transformační soustavy).

- Zadání dat stroje MD pro tuto transformační soustavu s následnou aktivací pomocí                "Power On".

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.