14101 Kanál %1 blok %2: orientační transformace není aktivní

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

Byla programována orientace s Eulerovými úhly nebo s vektorem a není aktivní žádná orientační transformace, t.zn., že chybí klíčové slovo TRAORI(n) (n ... číslo transformační soustavy).

Příklad správného programování transformace:
N100 ... TRAORI(1)
N110 G01 X... Y... ORIWKS
N120 A3... B3... C3...
N130 A3... B3... C3...
:
N200 TAFOOF

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Před použitím transformace musí být pomocí klíčového slova TRAORI(n) uvedeno číslo transformační soustavy (n mezi 1 a 4).

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.