14110 Kanál %1 blok %2:  programován Eulerův úhel a složky vektoru orientace

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

Současně byla programována orientace s Eulerovými úhly a složky vektoru orientace.

Příklad:
N50 TRAORI (1)
N55 A2=10 B2=20 C3=50                ; alarm, protože je současně Eulerův úhel a vektor orientace.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Programovat "čistě", t.zn. programovat při zapnuté transformaci buď jen Eulerův úhel nebo jen vektory orientace (směrové vektory).

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.

 


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.