14111 kanál %1 blok %2: programován Eulerův úhel, vektor orientace a osy transformace

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

Současně byla programována orientace s Eulerovými úhly a složky vektoru orientace a osa stroje závisející na orientaci.

Příklad:
N50 TRAORI (1)
N55 A2=70 B2=10 C2=0 X50                ; alarm, protože byl programován Eulerův a úhel osy

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Programovat "čistě", t.zn. programovat při zapnuté transformaci buď jen Eulerův úhel nebo jen vektory orientace (směrové vektory) nebo vypnout transformaci (TRAFOOF) a orientaci nástroje nastavit v programování přídavných os.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.