14112 kanál %1 blok %2: programovaná orientovaná dráha není možná

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

U 5-osé transformace vytvářejí obě osy orientace na kulové ploše souřadnicový systém
z délek a kružnic šířky.

Jestliže interpolace vede pólem, pohybuje se pouze 5. osa, 4. osa zachovává svojí startovací polohu. Jestliže je programován pohyb, který nevede přesně pólem ale těsně kolem, dojde k odchylce od zadané interpolace, když dráha protíná kružnici definovanou v datu stroje MD: 24540 RAFO5_NON_POLE_LIMIT_1 (úhel přepnutí, který se vztahuje k 5. ose). Interpolovaná kontura je pak vedena pólem (v bezprostřední blízkosti pólu by jinak musela 4. osa velmi rychle zrychlit a pak zase brzdit).

Z toho vznikne v koncovém bodě ve 4. ose odchylka polohy vůči programované hodnotě. Maximálně přípustný úhel a, který programovaná a interpolovaná dráha mohou obsáhnout, je uložen v datu stroje MD: TRAFO5_POLE_LIMIT.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

V blízkosti pólu používat stále programování os. Zásadně se vyhnout programování orientace nástroje v blízkosti pólu, poněvadž to vždy vede k problémům s dynamikou.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.