14098 Kanál %1 blok %2: chyba konverze - nebylo nalezeno žádné platné číslo

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

Řetězec nereprezentuje platné číslo INT příp. REAL.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Změnit technologický program. Když se jedná o zadávání, lze pomocí předdefinované funkce ISNUMBER (s tímtéž parametrem) zkontrolovat, jestli řetězec představuje číslo.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.