14097 kanál %1 blok %2: řetězec nelze změnit na typ AXIS

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

Vyvolávaná funkce AXNAME - změna předávaného parametru typu ŘETĚZEC (STRING) na název osy (zpětně předávaná hodnota) typu AXIS - nenalezla toto označení osy v datech stroje MD.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Kontrola, jestli v datech stroje MD byla u předávaného parametru (název osy) funkce AXNAME projektována (konfigurována) geometrická osa, osa kanálu nebo osa stroje s tímto názvem:

10 000: AXCONF_MACHAX_NAME_TAB
20 070: AXCONF_GEOAX_NAME_TAB
20 080: AXCONF_CHANAX_NAME_TAB

Předávaný řetězec zvolit podle názvu osy, evtl. změnit název osy v datech stroje MD. (Jestliže se název má měnit přes technologický NC-program, je nutno tuto změnu nejprve aktivovat pomocí "Power On").

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.

 


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.