14404 kanál %1 blok %2: parametrování transformace není dovoleno

Top  Previous  Next

 

0                

1                 Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

0                Při volbě transformace došlo k chybě.

1                Příčiny chyby mohou být v zásadě:

2                -                jedna z pojíždějících os transformace není odblokována:

3                -                je obsazena jiným kanálem (-> odblokovat),

4                -                je v režimu vřetena (-> odblokovat pomocí mit SPOS),

5                -                je v režimu POSA (-> odblokovat pomocí WAITP),

6                -                je souběžnou polohojící osou (->odblokovat pomocí WAITP),

7                -                parametrování pomocí dat stroje MD je chybné,

8                -                přiřazení os příp. geometrických os k transformaci je chybné,

9                -                datum stroje MD je chybné (-> změnit data stroje MD, studený start).

10                Pozor: neodblokované osy nejsou v daném případě hlášeny pomocí
         EXINAL_ TRANSFORM_PARAMETER = 14404, nýbrž pomocí                EXINAL_ILLEGAL_AXIS = 14092 příp. BSAL_SYSERRCHAN_ RESET = 1011.

11                Příčiny chyb závislé na transformaci mohou být v:
TRAORI: -

12                TRANSMIT:

13                -                aktuální poloha osy stroje není vhodná pro volbu (na př. volba v pólu) (-> částečně                změnit polohu),

14                -                parametrování pomocí dat stroje MD je chybné,

15                -                na stroji nejsou splněny zvláštní předpoklady (na př. rotační osa není osou "modulo")
         (-> změnit data stroje, studený start).

16                TRACYL:

17                -                programovaný parametr není při volbě transformace dovolen.

18                TRAANG:

19                -                programovaný parametr není při volbě transformace dovolen

20                -                parametrování pomocí dat stroje MD je chybné

21                -                parametr je chybný (na př. TRAANG: nevýhodná hodnota úhlu)
         (->změnit data stroje, studený start).

 

0                

1                 Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

 

0                

1                 Odpomoc

Změnit technologický program příp. změnit data stroje MD.

 

0                

1                 Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.