14403 kanál %1 blok %2: chod vpřed již není bezpečně synchronizován s hlavním chodem

Top  Previous  Next

 

0                

1                 Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

0                Průběhy polohování polohujících os nelze bezpečně předem vypočítat. Tím také není přesně známa poloha v MCS. Může se proto stát, že v hlavním chodu bude provedena změna "víceznačnosti" která nebyla v chodu vpřed předpokládána.

 

0                

1                 Odezva

Indikace alarmů.

 

0                

1                 Odpomoc

Změnit technologický program. Synchronizovat chod vpřed a hlavní chod.

 

0                

1                 Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem mazání. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.