4062 Náhradní kopie zabezpečení dat byla zavedena

Top  Previous  Next

Vysvětlení

Uživatelská data uchovávaná na flashu byla zavedena do SRAM.

Odezva

Indikace alarmu.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

Nové zavedení vlastních dat stroje.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.